Oferta Oferta

Urządzenia i sieci elektryczne

Urządzenia i sieci elektryczne

 • Wykonywanie linii kablowych NN i SN
 • Wykonywanie stacji transformatorowych
 • Prefabrykacja rozdzielnic niskiego napięcia
 • Wykonywanie instalacji oświetleniowych i siłowych
>Prace Kontrolno-pomiarowe

Prace Kontrolno-pomiarowe

 • Pomiar izolacji przewodów i kabli
 • Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • Badanie wyłączników różnicowoprądowych
 • Badanie stanu instalacji odgromowych
 • Pomiar rezystancji uziemień
Instalacje Elektryczne

Instalacje Elektryczne

 • Projektowanie, wykonywanie instalacji elektrycznych w budownictwie, przemyśle
 • Projektowanie, wykonywanie instalacji w obiektach specjalnych
 • Projektowanie, wykonywanie instalacji odgromowych i uziemień
 • Wykonywanie przeglądów i remontów instalacji elektrycznych
 • Konserwacja i naprawy bieżące instalacji elektrycznych
 • Wykonywanie instalacji teletechnicznych, przyzywowych i alarmowych
Usługi Mechaniczne

Usługi Mechaniczne

 • Relokacja urządzeń i linii technologicznych
 • Remonty i przeglądy urządzeń technologicznych
 • Wykonywanie konstrukcji stalowych ze stali czarnej i nierdzewnej
 • Kompleksowa obróbka blach: cięcie laserem, zaginanie, spawanie